موزه ملي ايران با قدمتي بيش از 70 سال، با دارا بودن سیصد هزار شيء و زيربنايي بيش از 20 هزار مترمربع نه تنها بزرگترين موزه باستان شناسي و تاريخ ايران است بلكه از نظر حجم، تنوع و كيفيت آثار نيز جزء يكي از چند موزه معتبر جهان محسوب مي شود. اين موزه در فرهنگ موزه داري ايران به عنوان موزه مادر به شمار مي رود كه هدف از برپايي آن، نگاهداري و پ��وهش در آثار گذشتگان و انتقال آنها به آيندگان، ايجاد و تقويت تفاهم ميان اقوام و ملل، شناخت و نمايش سهم ايرانيان در بالندگي فرهنگ و تمدن جهاني و تلاش در بهبود و افزايش ميزان دانش عمومي مردم است.
بازديد معاون ريئس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست از نمايشگاه
افتتاحيه نمايشگاه نشانه هايي از دويست هزار سال همبودي انسان و جانوران در ايران زمين در موزه ملي
بازديد هنرمندان و پژوهشگران حوزه قرآني کشورهاي مختلف از موزه ملي ايران
بازديد جمعي از پزشکان متخصص مغز و اعصاب ششمين کنگره جراحي مغز و اعصاب از موزه ملي ايران
بازديد هيات عراقي از موزه ملي ايران

  آخرین اخبار
پيشنهاد همکاري مشترک ميان سازمان ميراث فرهنگي و محيط زيست
...................................
تجلي اشتراکات فرهنگي سازمان هاي ميراث فرهنگي و محيط زيست در موزه ملي ايران
...................................
تاکيد معاون ميراث فرهنگي بر حمايت همه جانبه از موزه ملي ايران
...................................
فرهنگ حاصل تعامل انسان با محيط زيست است
...................................
Gratis Porn Frei Sex - Deuporn - Anal Porn - free porn