موزه ملي ايران با قدمتي بيش از 70 سال، با دارا بودن سیصد هزار شيء و زيربنايي بيش از 20 هزار مترمربع نه تنها بزرگترين موزه باستان شناسي و تاريخ ايران است بلكه از نظر حجم، تنوع و كيفيت آثار نيز جزء يكي از چند موزه معتبر جهان محسوب مي شود. اين موزه در فرهنگ موزه داري ايران به عنوان موزه مادر به شمار مي رود كه هدف از برپايي آن، نگاهداري و پ��وهش در آثار گذشتگان و انتقال آنها به آيندگان، ايجاد و تقويت تفاهم ميان اقوام و ملل، شناخت و نمايش سهم ايرانيان در بالندگي فرهنگ و تمدن جهاني و تلاش در بهبود و افزايش ميزان دانش عمومي مردم است.
هشتمين نشست علمي در بررسي ارتباط انسان و جانوران
هفتمين نشست علمي بررسي ارتباط انسان و جانوران از نگاه باستان شناسي
افتتاحيه نمايشگاه تازه هاي کتاب در کتابخانه موزه ملي ايران

  آخرین اخبار
بازديد معاون نخست وزير و رئيس کميته دولتي در امور انسان دوستانه جمهوري آذربايجان از موزه ملي ايران
...................................
برگزاري هشتمين نشست علمي موزه ملي ايران با عنوان انقلاب درختکاري در زمان امپراتوري‌هاي ايران بر اسا
...................................
برگزاري هفتمين نشست علمي موزه ملي ايران در ارتباط با همبودي انسان و جانوران در ايران‌زمين
...................................
برنامه ويژه کتاب و کتابخواني،
...................................
Gratis Porn Frei Sex - Deuporn - Anal Porn - free porn