موزه ملي ايران با قدمتي بيش از 70 سال، با دارا بودن سیصد هزار شيء و زيربنايي بيش از 20 هزار مترمربع نه تنها بزرگترين موزه باستان شناسي و تاريخ ايران است بلكه از نظر حجم، تنوع و كيفيت آثار نيز جزء يكي از چند موزه معتبر جهان محسوب مي شود. اين موزه در فرهنگ موزه داري ايران به عنوان موزه مادر به شمار مي رود كه هدف از برپايي آن، نگاهداري و پ��وهش در آثار گذشتگان و انتقال آنها به آيندگان، ايجاد و تقويت تفاهم ميان اقوام و ملل، شناخت و نمايش سهم ايرانيان در بالندگي فرهنگ و تمدن جهاني و تلاش در بهبود و افزايش ميزان دانش عمومي مردم است.

  آخرین اخبار
برشور راهنماي علمي موزه ايران باستان تدوين شد.
...................................
دغدغه بازگشت 30 الواح گلي هخامنشي
...................................
رئيس کل موزه ملي ايران منصوب شد
...................................
موزه‌هاي بزرگ دنيا بدون آثار ايران و يونان حرفي براي گفتن ندارند.
...................................
Gratis Porn Frei Sex - Deuporn - Anal Porn - free porn