موزه ملي ايران با قدمتي بيش از 70 سال، با دارا بودن سیصد هزار شيء و زيربنايي بيش از 20 هزار مترمربع نه تنها بزرگترين موزه باستان شناسي و تاريخ ايران است بلكه از نظر حجم، تنوع و كيفيت آثار نيز جزء يكي از چند موزه معتبر جهان محسوب مي شود. اين موزه در فرهنگ موزه داري ايران به عنوان موزه مادر به شمار مي رود كه هدف از برپايي آن، نگاهداري و پ��وهش در آثار گذشتگان و انتقال آنها به آيندگان، ايجاد و تقويت تفاهم ميان اقوام و ملل، شناخت و نمايش سهم ايرانيان در بالندگي فرهنگ و تمدن جهاني و تلاش در بهبود و افزايش ميزان دانش عمومي مردم است.
بازديد هنرمندان و پژوهشگران حوزه قرآني کشورهاي مختلف از موزه ملي ايران
بازديد جمعي از پزشکان متخصص مغز و اعصاب ششمين کنگره جراحي مغز و اعصاب از موزه ملي ايران
بازديد هيات عراقي از موزه ملي ايران
اولين نشست تخصصي موزه ملي ايران در سال 93
بازديدکنندگان موزه ملي ايران در بهار 93

  آخرین اخبار
چهارمين نشست تخصصي موزه ملي ايران در سال 93 برگزار شد.
...................................
بازديد ميهمانان خارجي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کريم از موزه ملي ايران
...................................
بازديد معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي ازنمايشگاه شهرسوخته در موزه ملي ايران
...................................
فرصتي ارزشمند براي بازديد شاهکارهاي فرهنگ ،هنر و تمدن اسلامي موزه ملي ايران در شبکه آموزش
...................................
Gratis Porn Frei Sex - Deuporn - Anal Porn - free porn