موزه ملي ايران با قدمتي بيش از 70 سال، با دارا بودن سیصد هزار شيء و زيربنايي بيش از 20 هزار مترمربع نه تنها بزرگترين موزه باستان شناسي و تاريخ ايران است بلكه از نظر حجم، تنوع و كيفيت آثار نيز جزء يكي از چند موزه معتبر جهان محسوب مي شود. اين موزه در فرهنگ موزه داري ايران به عنوان موزه مادر به شمار مي رود كه هدف از برپايي آن، نگاهداري و پ��وهش در آثار گذشتگان و انتقال آنها به آيندگان، ايجاد و تقويت تفاهم ميان اقوام و ملل، شناخت و نمايش سهم ايرانيان در بالندگي فرهنگ و تمدن جهاني و تلاش در بهبود و افزايش ميزان دانش عمومي مردم است.
چهارمين نشست تخصصي در ارتباط با نمايشگاه نشانه هايي از دويست هزار همبودي انسان و جانوران در ايران زم
چهارمين نشست علمي در ارتباط با مـوزه هــاي فراگيــر
سومين نشست علمي"بررسي ارتباط انسان و جانوران از نگاه باستان‌شناسي و تنوع زيستي"
دومين نشست علمي در ارتباط با نمايشگاه نشانه هايي از دويست هزار سال همبودي انسان و جانوران
بازديد معاون ريئس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست از نمايشگاه
افتتاحيه نمايشگاه نشانه هايي از دويست هزار سال همبودي انسان و جانوران در ايران زمين در موزه ملي

  آخرین اخبار
همزمان با نمايشگاه نشانه‌هايي از دويست هزار سال همبودي انسان و جانوران در ايران‌زمين
...................................
بازديد هدفمند دانش آموزان از موزه ملي ايران در هفته ملي کودک
...................................
نشست علمي موزه ملي و کميته ملي ايکوم ايران برگزار مي‌شود
...................................
نمايشگاه دويست هزار سال همبودي انسان و حيوان تمديد شد
...................................
Gratis Porn Frei Sex - Deuporn - Anal Porn - free porn