موزه ملي ايران با قدمتي بيش از 70 سال، با دارا بودن سیصد هزار شيء و زيربنايي بيش از 20 هزار مترمربع نه تنها بزرگترين موزه باستان شناسي و تاريخ ايران است بلكه از نظر حجم، تنوع و كيفيت آثار نيز جزء يكي از چند موزه معتبر جهان محسوب مي شود. اين موزه در فرهنگ موزه داري ايران به عنوان موزه مادر به شمار مي رود كه هدف از برپايي آن، نگاهداري و پ��وهش در آثار گذشتگان و انتقال آنها به آيندگان، ايجاد و تقويت تفاهم ميان اقوام و ملل، شناخت و نمايش سهم ايرانيان در بالندگي فرهنگ و تمدن جهاني و تلاش در بهبود و افزايش ميزان دانش عمومي مردم است.
سومين نشست علمي"بررسي ارتباط انسان و جانوران از نگاه باستان‌شناسي و تنوع زيستي"
دومين نشست علمي در ارتباط با نمايشگاه نشانه هايي از دويست هزار سال همبودي انسان و جانوران
بازديد معاون ريئس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست از نمايشگاه
افتتاحيه نمايشگاه نشانه هايي از دويست هزار سال همبودي انسان و جانوران در ايران زمين در موزه ملي

  آخرین اخبار
بررسي ارتباط انسان و جانوران از نگاه باستان‌شناسي و تنوع زيستي برگزار شد
...................................
برگزاري دومين نشست نمايشگاه "نشانه‌هايي از دويست هزار سال همبودي انسان و جانوران
...................................
پيشنهاد همکاري مشترک ميان سازمان ميراث فرهنگي و محيط زيست
...................................
تجلي اشتراکات فرهنگي سازمان هاي ميراث فرهنگي و محيط زيست در موزه ملي ايران
...................................
Gratis Porn Frei Sex - Deuporn - Anal Porn - free porn